Çevre Analizleri Laboratuvarı

Laboratuvarımız 2009 yılından beri Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Akreditasyon Belgesi’ne sahip olup ticari firmalar ve resmi kurumlar için analiz hizmeti vermektedir.

Akredite laboratuvarımızda analitik ve enstrümantal yöntemler ile su ve atık su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Numunenin muhafazası, taşınması, özel çevre şartlarında depolanması veya şartlandırılması ile ilgili bilgiler Numune kabul birimi tarafından verilir, Müşteri tarafından elden veya kargo ile laboratuvarımıza getirilir. Uzman analistler tarafından analizleri yapılır.

 

Deney Yapılan ürün

Deney Adı

Kullanılan Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar)

Su / Atıksu

 

KOI tayini (kapalı reflaks-spektrometrik metot)

SM 5220-D

 Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

(5 günlük BOİ testi)

TS 4957-1 EN 1899-1

TS 4957-2 EN 1899-2

 SM 5210-B

pH tayini (elektrometrik metot)

TS EN ISO 10523

Florür, Klorür, Nitrit, Fosfat, Bromür, Nitrat ve Sülfat Tayini

(İyon Kromotografi Metodu)

 

 SM 4110

 Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

(Gravimetrik Metot)

TS EN 872

 

Metal (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Mo,Ni, Zn, Si) Tayinleri

(ICP OES Metodu)

 TS EN ISO 11885

Sodyum ve Potasyum Tayini

(AAS Metodu)

 SM 3111 B

Kalsiyum ve Magnezyum Tayini

(AAS Metodu)

TS 6228 EN ISO 7980

 

2017 YILI SU  ANALİZ BEDELLERİ FİYAT LİSTESİ

PARAMETRELER

FİYAT (TL) KDV HARİÇ

KOİ TAYİNİ

170,00

PH TAYİNİ

35,00

ÇÖZÜNMÜŞ FLORÜR, KLORÜR, NİTRİT, ORTOFOSFAT, BROMÜR, NİTRAT VE SÜLFAT İYONLARININ SIVI İYON KROMATOGRAFİ İLE TAYİNİ

80,00

TOPLAM ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ

60,00

BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI

TAYİNİ

110,00

METAL TAYİNLERİ (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Ni, Zn, Si)

110,00

AAS METOT İLE Na, K, Ca, Mg

80,00

 

2017 YILI AKREDİTASYON SERTİFİKASI